Władze ZR

WŁADZE ZARZĄDU REJONOWEGO

wybrane w dniu 27.09.2019 na kadencję 2019 – 2023

 

Prezes Zarządu  Janusz Przytocki                             PSD Gliwice

Wiceprezes zarządu  Krzysztof Borecki                   PSD Lubliniec

Skarbnik  Jerzy Skrzidlo                                             PSD Pilchowice

Sekretarz Urszula Wiśniewska                                PSD Gliwice   

Członek    Elżbieta Godyń                                          PSD Zabrze

Członek   Zbigniew Wawrzyńczak                         PSD Częstochowa

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   Jan Wróblewski PSD Częstochowa

członek  Brygida Habek                      PSD Lubliniec

członek  Piotr Jurć                                PSD Zabrze

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Jerzy Kolanek  PSD Gliwice

członek  Barbara Popluc            PSD Lubliniec