Władze ZR

WŁADZE ZARZĄDU REJONOWEGO

wybrane w dniu 17.06.2015 na kadencję 2015 – 2019

 

Prezes zarządu                  Janusz Przytocki  PSD Gliwice

Wiceprezes zarządu         Krzysztof Borecki  PSD Lubliniec

Skarbnik                           Wanda Łakomy       PSD Gliwice

Sekretarz                           Urszula Wiśniewska  PSD Gliwice   

Członek                              Elżbieta Godyń  PSD Zabrze

Członek                              Zbigniew Wawrzyńczak PSD Częstochowa

Członek                             Jan Wróblewski    PSD Częstochowa

Członek                             Renata Widomska    PSD Zabrze

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej   Urszula Unterschutz-Dochniak  PSD Zabrze

członek                         Brygida Habek              PSD Lubliniec

członek                      Włodzimierz Socha     PSD Częstochowa