Archive for 5 listopada, 2023

X Zjazd Delegatów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

19 listopada 2023 roku w Warszawie odbędzie się X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy delegatów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Naszymi delegatami na Zjazd są wybrani w dniu 15 września: Janusz Przytocki i Zbigniew Wawrzyńczak. Zjazd wybierze na kolejną 4 letnią kadencję władze PSD: Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński, a także dokona zmian w Statucie PSD i nakreśli […]