X Zjazd Delegatów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

19 listopada 2023 roku w Warszawie odbędzie się X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy delegatów

Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Naszymi delegatami na Zjazd są wybrani w dniu 15 września:

Janusz Przytocki i Zbigniew Wawrzyńczak.

Zjazd wybierze na kolejną 4 letnią kadencję władze PSD: Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński, a także dokona zmian w Statucie PSD i nakreśli program działania na najbliższą kadencję.

Spośród nowo wybranego Zarządu Głównego zostanie wybrany nowy Prezes ZG PSD na 4 letnią kadencję.

Diabetycy z Gliwic życzą owocnych obrad.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.