Archive for listopad, 2023

Spotkanie wigilijne diabetyków 2023

Zapraszamy naszych członków na spotkanie wigilijne, które odbędzie się 18 grudnia 2023 roku w Gliwickim Centrum (dawniej GCOP)przy ulicy Jagiellońskiej 21 44-100 Gliwice. Chętnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu na numer telefonu Pani Wiceprezes Barbary Kowalskiej 798 120 188

X Zjazd Delegatów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

19 listopada 2023 roku w Warszawie odbędzie się X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy delegatów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Naszymi delegatami na Zjazd są wybrani w dniu 15 września: Janusz Przytocki i Zbigniew Wawrzyńczak. Zjazd wybierze na kolejną 4 letnią kadencję władze PSD: Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński, a także dokona zmian w Statucie PSD i nakreśli […]

Światowy Dzień Cukrzycy 2023

Spotkanie Gliwickich Diabetyków Zapraszamy członków Naszego Stowarzyszenia na spotkanie w dniu 15.11.2023 o godzinie 16:30 do sali Gliwickiego Centrum Inicjatyw Społecznych ulica Jagiellońska 21. W trakcie spotkania przy kawie podzielimy się wiedzą o najnowszych metodach leczenia cukrzycy. Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie swojej obecności poprzez kontakt telefoniczny z wiceprezes PSD Gliwice Barbarą Kowalska tel. 798 […]