22 maj 2024 Najnowsze leki w cukrzycy typu 2

Zapraszamy naszych członków i sympatyków na spotkanie z farmaceutą.

Najnowsze leki w leczeniu cukrzycy typu 2. Rola igieł i ich dopasowanie podczas wstrzykiwań insuliny.

To tematy spotkania diabetyków w dniu 22 maja 2024 roku o godzinie 16:30

Miejsce spotkania Gliwice ul. Jagiellońska 21

Naszym gościem bedzie farmaceuta przedstwiciel nowej sieci aptek, który przedstawi nowe leki w leczeniu cukrzycy.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie

Odeszła Honorowa Prezes PSD Gliwice

W dniu 1 marca 2024 zmarła Pani Jadwiga Szędzielorz – Honorowa Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Miejskiego w Gliwicach.

W roku 1995 współzałożyciel pierwszego Koła PSD w Gliwicach a potem Oddziału Miejskiego. Wieloletni Wiceprezes i Skarbnik Zarządu.

Honorowy Prezes PSD Gliwice od 2012 roku.
Odznaczona  odznakami Srebrną i Złotą Zasłużony dla PSD i Złotym Krzyżem Zasługi za działalność w PSD, a także w roku 2023 odznaką Złote Serce Diabetyka.
W Zmarłej utraciliśmy serdecznego przyjaciela i oddaną koleżankę, pełną empatii
i poświęcenia ludziom chorym i niepełnosprawnym.

W dniu 5 marca 2024 roku towarzyszyliśmy Pani Jadwidze w ostatniej drodze na cmentarz Lipowy w Gliwicach.
Pozostanie na zawsze w naszych sercach. Cześć Jej pamięci! Niech spoczywa w spokoju.

Janusz Przytocki – Prezes oraz Zarząd i Członkowie
Gliwickiego Oddziału Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.

Nadszedł ten czas

I kwartał Nowego Roku to czas rozliczeń z rok ubiegły

To także czas rozliczenia podatkowego

Możesz wesprzeć organizacje pozarządowe 1,5 % swojego podatku

Wpisując KRS o numerze 0000037573 wybierasz

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

W rubryce cel szczegółowy prosimy wpisać

PSD Gliwice

Dziękujemy za wsparcie

Wesprzyj naszą działalność

Działamy na rzecz ludzi chorych z cukrzycą typu pierwszego i drugiego.

Nasza praca jest społeczna. Ale organizacja spotkań czy szkoleń wymaga czasami wkładu finansowego.

Dlatego zwracamy się o wsparcie finansowe naszej działalności w postaci darowizn.

Publikujemy numery kont:

SKOK Śląsk 17 7048 0003 0480 0941 5004 0001

BNP PARIBAS 36 1600 1172 1898 6662 3000 0001

Dziękujemy

Światowy Dzień Cukrzycy 2023

Spotkanie Gliwickich Diabetyków

Zapraszamy członków Naszego Stowarzyszenia na spotkanie w dniu 15.11.2023 o godzinie 16:30

do sali Gliwickiego Centrum Inicjatyw Społecznych ulica Jagiellońska 21.

W trakcie spotkania przy kawie podzielimy się wiedzą o najnowszych metodach leczenia cukrzycy.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie swojej obecności poprzez kontakt telefoniczny

z wiceprezes PSD Gliwice Barbarą Kowalska tel. 798 120 188 Serdecznie zapraszamy

25 lecie powstania PSD Gliwice

W dniu 25 września 2021 roku odbyła się uroczystość 25 lecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Gliwice przeniesiona ze względu na pandemię z 24.10.2020 roku. Wśród zaproszonych gości przybyła Pani Anna Śliwińska prezes Zarządu Głównego PSD w Warszawie, a także goście z zaprzyjaźnionych PSD z Dąbrowy Górniczej, Kielc, Jędrzejowa. Obecni byli także lekarze diabetolodzy, pielęgniarki i przedstawiciele Oddziału Rejonowego w Gliwicach z Częstochowy, Lublińca, Zabrza i Pilchowic. Odczytano List Gratulacyjny od Prezydenta Gliwic Adama Neumana.

Uczestnikom wręczono pamiątkowe medale i statuetki. Uroczystość odbyła się na terenie Agro Gospodarstwa Turystycznego „Ranczo” w Proboszczowicach koło Gliwic, którego właścicielami są Kornelia i Krystian Kiełbasa

Projekt „Profesjonalizacja, rozwój i podnoszenie standardów obywatelskiego działania

Projekt „Profesjonalizacja, rozwój i podnoszenie standardów obywatelskiego działania

seniorzy realizują inicjatywy

seniorskie warsztaty

wyjazdowe warsztaty

14 listopada Światowy Dzień Cukrzycy

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej historii ludzi z cukrzycą

Satyryczny wiersz diabetyka

W tych niewesołych czasach zamieszczamy satyryczny wiersz naszej koleżanki Pani

Wiesławy Tomczyk  dla osób mających dystans do swojej choroby

wiersz

Pozdrawiamy serdecznie Panią Wiesławę i wszystkich diabetyków trzymajcie się

Gliwice. Profesjonalizacja, rozwój i podnoszenie standardów obywatelskiego działania

Projekt „Profesjonalizacja, rozwój i podnoszenie standardów obywatelskiego działania” jest realizowany od kwietnia br. przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Rejonowy
w Gliwicach. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społecznej seniorów skupionych w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Rejonowy Gliwice poprzez popularyzację aktywności społecznej, profesjonalizację działań na rzecz społeczności seniorskiej oraz organizację działań inicjatywnych (partycypacyjnych) w różnych formach wśród odbiorców zadania. Zadanie jest adresowane do seniorów 60+ skupionych w 4 kołach znajdujących się w strukturach rejonu PSD.

W ramach projektu przewidziano działania edukacyjno-aktywizujące dot.:

1)warsztatów aktywności obywatelskiej (w tym dokumentacja i zagadnienia prawne, fundraising i pisanie wniosków, realizacja projektów, zespół i komunikacja);

2)wyjazdów edukacyjnych wraz z wolontaryjnymi wymianami kompetencji społecznych (w tym obejmujących tematykę dot. partnerstw) oraz wypracowaniem inicjatyw;

3)doradztwa i tematycznych wizyt studyjnych podnoszących świadomość
i zainteresowania działań społecznych wspierających aktywność na rzecz seniorów;

4)organizacja Lokalnych Inicjatyw Seniorów (wolontariuszy) poprzez upowszechnienie wolontariatu i organizację działań inicjatywnych (partycypacyjnych) w seniorskich środowiskach lokalnych, a także wykreowanie liderów – „ambasadorów” wolontariatu;

5)organizacja spotkania ewaluacyjnego pozwalającego na podsumowanie działań oraz podpisanie porozumienia dot. dalszej współpracy.

Działania te przyczynią się do zaciśnięcia i profesjonalizacji współpracy kół znajdujących się w rejonie oddziału. Pozwolą także na zwiększenie standardów obywatelskiego działania seniorów biorących udział w ww. formach wsparcia. Seniorzy biorący udział w projekcie zwiększą wiedzę z zakresu form aktywności społecznej i wolontaryjnej oraz wymienią się doświadczeniami. Działania, które chcemy zrealizować pozwalają aktywizować pokolenie sprawnych i mniej sprawnych seniorów w wieku +60, +70 i +80. Istotne jest to, że projekt będzie włączał seniorów w realizację działań (realizacja inicjatyw), podnosił jakość tych działań oraz przygotowywał do działań partycypacyjnych w praktyce.

Projekt jest dofinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (edycja 2020